Domov RAKOVICE

Domov má kapacitu 73 lůžek, k dispozici je ubytování ve dvoulůžkových pokojích (15), třílůžkových pokojích (4), čtyřlůžkových pokojích (4), pětilůžkových pokojích (3).
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.

Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky s matracemi proti dekubitům a dalším základním vybavením potřebným pro každodenní život.

Stravování je zajištěno v rozsahu tří hlavních jídel a celodenního pitného režimu. Dále je možnost dle platného Ceníku, který je přílohou ke Smlouvě, doplnit stravování fakultativní službou o dopolední a odpolední svačinu, kávu a výživný nápoj, který je v souvislosti s Alzheimerovou demencí velmi důležitý. Celodenní strava je zajišťována kuchyní s technickým vybavením v souladu s normou EU.

Klientům je odborným personálem poskytována zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče a to prostřednictvím zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.

Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím smluvních lékařů Domova - praktického lékaře a psychiatra. Další odborná vyšetření (včetně stomatologa) je prováděno dle potřeb jednotlivých uživatelů na doporučení praktického lékaře Domova. Uživatelé Domova jsou včas a vhodným způsobem informování o těchto lékařských návštěvách.

Ošetřovatelská péče je zajištěna zaměstnanci Domova, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání po dobu 24 hodin denně.

Sociální péče je zajištěna pracovníky v sociálních službách s odbornou způsobilostí vykonávající přímou obslužnou péči, pomoc při osobní hygieně a oblékání, uspokojování psychosomatických potřeb po dobu 24 hodin denně, podílí se na vytváření základních a společenských kontaktů, dodržují vnitřní předpisy zejména domácí řád pobytového sociálního zařízení, základní výchovnou nepedagogickou činností (např. provádění volno časových aktivit ve formě výtvarné, hudební a pohybové aktivity), zabezpečování zájmové a kulturní činnosti. Sociální pracovník Domova vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendu klientů, poskytuje základní sociální poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost.

Personál je pravidelně vzděláván v rámci odborných seminářů, protože naším cílem je neustálé zvyšování odbornosti pracovníků a následně poskytování stále kvalitnější péče.
Domov RAKOVICE
Domov se zvláštním režimem
Rakovice 32
398 04 Čimelice
Mapa stránek Úvod O nás Žádost Galerie
Copyright © 2012 Domov Rakovice
Webmastering a Webdesign Achilo & Glaster