Domov RAKOVICE

Aktivizační činnost zajišťuje aktivizační pracovník a sociální pracovnice v rámci reminiscenční terapie, ergoterapie, arteterapie, aromaterapie a muzikoterapie. Na základě terapeutických plánů jsou klientům pravidelně nabízeny různé činnosti nebo výlety do okolí. Klienti se připravených aktivit zúčastňují dle vlastního výběru a zapojují dle vlastního rozhodnutí.

Domov je vybaven prádelnou, která splňuje náročné provozní podmínky schválené orgánem ochrany veřejného zdraví. Provoz zajišťují zaměstnanci Domova zcela v souladu s potřebami uživatelů.

Personál je pravidelně vzděláván v rámci odborných seminářů, protože je naším cílem neustálé zvyšování odbornosti pracovníků a následně poskytování stále kvalitnější péče.

V Domově je dále k dispozici čítárna, jídelna, knihovna a zahrada s posezením.

Dále je zajištěna dostupnost veřejných služeb, např. pošta, pedikúra, kadeřnice a možnost drobného individuálního nákupu prostřednictvím provozního pracovníka Domova.

Klienti v Domově jsou v péči smluvních lékařů - praktické lékařky a psychiatra.

Vedením a zpracováváním administrativní, ošetřovatelské a sociální dokumentace každého klienta je možnost doložit kvalitu a rozsah poskytované péče.

Sociální služby jsou poskytovány klientům na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče, která je sepsána v den započetí služby.

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách) s dodržováním Standardů kvality.
Domov RAKOVICE
Domov se zvláštním režimem
Rakovice 32
398 04 Čimelice
Mapa stránek Úvod O nás Žádost Galerie
Copyright © 2012-2024 Domov Rakovice
Webmastering a Webdesign Achilo & Glaster