Domov RAKOVICE

Posláním Domova je poskytovat sociální služby osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu a tyto služby poskytovat denně nepřetržitě po celý rok.

Cílovou skupinou uživatelů jsou dospělé osoby věkové struktury od 50-ti let věku, osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, alkoholovou demencí a demencí následkem úrazu nebo organickým poškozením mozku, kdy v důsledku svého onemocnění mají tyto osoby sníženou soběstačnost a jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc a péči druhé osoby po celý den.

Na prvním místě je pro nás klient a jeho rodina, a proto se podřizujeme specifickým potřebám uživatelů s ohledem na technické a materiální vybavení a personální obsazení Domova.

Poskytujeme bezpečnou, pravidelnou a odbornou péči při zajištění základních potřeb, pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů a podporujeme kontakt se společenským prostředím jako prevenci sociálního vyloučení.

Poskytování sociální služby vychází vždy z osobních potřeb a cílů uživatele.

Komu není naše služba určena?

  • Osobám v akutní fázi infekčního onemocnění
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči zdravotnického zařízení
  • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu uživatelů
  • Službu nelze poskytnout při obsazení plné kapacity DomovaDomov RAKOVICE
Domov se zvláštním režimem
Rakovice 32
398 04 Čimelice
Mapa stránek Úvod O nás Žádost Galerie
Copyright © 2012 Domov Rakovice
Webmastering a Webdesign Achilo & Glaster