Domov RAKOVICE

Posláním Domova je poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci bezpečnou pravidelnou a odbornou péči při zajištění základních potřeb, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a zajišťovat kontakt se společenským prostředím jako prevenci sociálního vyloučení.

Cílovou skupinou uživatelů jsou dospělé osoby věkové struktury od 45-ti let věku, osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, alkoholovou demencí a demencí následkem úrazu nebo organickým poškozením mozku, kdy v důsledku svého onemocnění mají tyto osoby sníženou soběstačnost a jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc a péči druhé osoby po celý den.

Na prvním místě je pro nás klient a jeho rodina, a proto se podřizujeme specifickým potřebám uživatelů s ohledem na technické a materiální vybavení a personální obsazení Domova.

Poskytujeme bezpečnou, pravidelnou a odbornou péči při zajištění základních potřeb, pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů a podporujeme kontakt se společenským prostředím jako prevenci sociálního vyloučení.

Poskytování sociální služby vychází vždy z osobních potřeb a cílů uživatele.

Komu není naše služba určena?

 • Osobám v akutní fázi infekčního onemocnění
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou péči zdravotnického zařízení
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu uživatelů
 • Službu nelze poskytnout při obsazení plné kapacity Domova

Zásady

   Respektujeme právo klienta

 • snažíme se přizpůsobit naše služby potřebám klienta
 • nabízíme pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti
 • zachováváme lidskou důstojnost
 • vytváříme podmínky k naplňování práv klientů
 • respektujeme volbu aktivizační činnosti uživatele
 • chráníme klienty před předsudky a negativním hodnocením
 • na situaci klienta pohlížíme jako na celek, nesoustředíme se jenom na dílčí záležitost
 • omezujeme míru rizika a zároveň respektujeme podstoupení přirozeného rizika
 • služby poskytujeme prostřednictvím kvalifikovaného personálu

   Respektujeme volbu klienta

 • v rámci aktivizace klienta nabízíme terapie
 • všechny informace sdělujeme včas a srozumitelně
 • podporujeme rozhodnutí klienta
 • aktivity jsou rozšiřovány dle zájmu klienta
 • respektujeme volbu klíčového pracovníka uživatele

   Respektujeme individuální přístup

 • vytváříme podmínky pro uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé situace
 • snažíme se o udržení soběstačnosti klienta
 • snažíme se o takovou podporu klienta, aby byl co nejméně závislý na poskytované službě
 • individuálně plánujeme a následně realizujeme potřebu klienta

   Jsme flexibilní

 • službu přizpůsobujeme specifickým potřebám klienta s ohledem na materiální a technické vybavení a personální obsazení Domova
 • aktivizační činnosti rozšiřujeme dle zájmu klientů
 • individuální plán klienta přizpůsobujeme potřebám klienta
 • řešíme ihned jakoukoliv aktuální potřebu klientaDomov RAKOVICE
Domov se zvláštním režimem
Rakovice 32
398 04 Čimelice
Mapa stránek Úvod O nás Žádost Galerie
Copyright © 2012-2024 Domov Rakovice
Webmastering a Webdesign Achilo & Glaster